Friday, 1 June 2012

TENTANG ISLAM [ INDAHNYA ISLAM ]: Bertudung,tuntutan atau sekadar berfesyen

TENTANG ISLAM [ INDAHNYA ISLAM ]: Bertudung,tuntutan atau sekadar berfesyen: Assalamualaikum warahmatullah, firman Allah S W T dalam surah Al Ahzab:59 Wahai Nabi!katakanlah kepada isteri-isterimu,anak-anak perempu...

No comments:

Post a Comment